?? سنگ گران تر از طلا -?? سنگ گران تر از طلا - ?? سنگ گران تر از طلا -?? سنگ گران تر از طلا

?? سنگ گران تر از طلا -?? سنگ گران تر از طلا - ?? سنگ گران تر از طلا -?? سنگ گران تر از طلا

1397/2/24 226 0

?? سنگ گران تر از طلا -?? سنگ گران تر از طلا - ?? سنگ گران تر از طلا -?? سنگ گران تر از طلا

اغلب مردم فکر ميکنند با ارزش ترين ماده در جهان طلا مي باشد در صورتي که موادي وجود دارند

اغلب مردم فکر ميکنند با ارزش ترين ماده در جهان طلا مي باشد در صورتي که موادي وجود دارند که ارزش آنها به دليل کمياب بودنشان از طلا نيز بيشتر مي باشد.
??- پلاتين , آفريقاي شمالي و روسيه
سالانه تنها چند صد تن توليد ميشود . فراواني اين ماده در کره ماه بيشتر از زمين است .
ارزش : ?,??? دلار براي هر اونس
?- اپالهاي سياه , استراليا
?? درصد کل اپالها در استراليا يافت ميشوند . برخلاف اپال سفيد , اپال سياه داراي رگه هايي از کربن و اکسيد آهن ميباشد . فاکتورهايي مانند درخشندگي و طرح و نقش سنگ ارزش اپال مشکي را مشخص ميکند .
ارزش : ??,??? براي هر اونس
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر