درباره ما  /

در زير مي توانيد اطلاعات بيشتري در مورد کارخانه ما پيدا کنيد

درباره مجموعه فاراد


چشم انداز آينده مجموعه فاراد


همکاران ما در فاراد

مهندس فرهاد شربت زاده

مهندس فرهاد شربت زاده

مدير عامل مجموعه فاراد