تعمیر آیفون تصویری در تبریز09147575228_33851468

تعمیر آیفون تصویری در تبریز09147575228_33851468

842 0

تعمیر آیفون تصویری در تبریز09147575228_33851468

تلویزیون دیر روشن می شود

بیشتر موارد در قسمت پاور آیفون تصویری  می باشد و برای تعمیر تلویزیون باید قطعات فرسوده شده در قسمت پاور تعویض و در بعضی موارد باید برد پاور تعویض شود.
آیفون تصویری صدا دارد ولی تصویر ندارد
وقتی آیفون تصویری  صدا دارد ولی تصویر ندارد در اکثر موارد خرابی قسمت بک لایت می باشد و در مواردی نیز از برد های دیگر آیفون تصویری می تواند باشد نیاز به بررسی خیلی دقیق می باشد.
آیفون تصویری در هنگام کار کردن خاموش شد
بیشتر موارد به علت نوسان برق می باشد که باعث سوختگی در قسمت پاور آیفون تصویری می باشد و دیگر قسمت ها می شود.
آیفون تصویری  صدا ندارد
این عیب بیشتر در قسمت مین برد آیفون تصویری  می باشد و برای تعمیر باید برد مین در صورت امکان تعمیر و در غیر این صورت مین تعویض شود.
چراغ جلوی آیفون تصدیری چشمک میزند ولی روشن نمی شود
وقتی چراغ جلوی آیفون تصویری  چشمک می زند ولی روشن نمی شود در بیشتر موارد در آیفون تصویری های کوماکس  خرابی در قسمت پاور آیفون تصویری می باشد و در بیشتر موارد برد پاور تعمیر می شود.
چراغ جلوی آیفون تصویری  ثابت مانده و تلویزیون روشن نمی شود
این مورد تا بررسی کامل آیفون تصویری  قابل پیش بینی نمی باشد و باید اطلاعت کاملی از نوع آیفون تصویری  سال کار کرد آیفون تصویری  و مدل دستگاه به تکنسین داده شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر