موتور کولرگازی

موتور کولرگازی

764 0

موتور کولرگازی

تعمیر ونصب کولرگازی در تبریز09147575228_33851468

موتور برخی کولرهای گازی برای مناطق جغرافیایی ساخته شده اند
مثلا برخی ا ز آنها ویژه مناطق گرم و مرطوب هستند که قیمت بالاتری دارند، مانند کولرهای گازی با کمپرسور پیستونی تروپیکال.
برق مصرفی کولرگازی های پنجره ای ۲ برابر کولرگازی های اسپیلت است.
اگر با حوصله و تحقیق کولرگازی را انتخاب کنید حتی اگر کمی گرانتر باشد که رده برق مصرفی آن A باشد، در طول چند سال این مبلغ از پرداخت قبض جبران خواهد شد.
برای هرکدام از گروه های آب و هوایی ۳ حالت وجود دارد که عبارتند از :
دسته اول : معتدل و مرطوب
اماکن مسکونی ⇐ برای هر متر مربع ۴۰۰ – ۵۰۰ بی تی یو
اماکن اداری ⇐ برای هر متر مربع ۵۰۰ – ۷۰۰ بی تی یو
دسته دوم : گرم و خشک
اماکن مسکونی ⇐ برای هر متر مربع ۵۰۰ – ۶۰۰ بی تی یو
اماکن اداری ⇐ برای هر متر مربع ۶۰۰ – ۸۰۰ بی تی یو
اماکن تجاری ⇐ برای هر متر مربع ۸۰۰ – ۱۰۰۰ بی تی یو
دسته سوم : گرم و مرطوب
اماکن مسکونی ⇐ برای هر متر مربع ۶۰۰ – ۸۰۰ بی تی یو
اماکن اداری ⇐ برای هر متر مربع ۸۰۰ – ۱۰۰۰ بی تی یو
اماکن تجاری ⇐ برای هر متر مربع ۱۰۰۰ – ۱۲۰۰ بی تی یو
مقدار بی تی یو به عوامل آب و هوایی و رعایت استانداردهای مبحث ۱۹ ملی ساختمان نیز مربوط میشود

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر