تعمیر و نصب کولرگازی در تبریز09147575228_33851468

تعمیر و نصب کولرگازی در تبریز09147575228_33851468

1397/12/9 5303 0

تعمیر و نصب کولرگازی در تبریز09147575228_33851468

کولرگازی


  1. تعمیر و نصب کولرگازی در تبریز
  ........................................................
 
عیب یابی کولرگازی
تعمیر کولرگازی
 
 
شرح مختصر
در کمپرسورکولرگازی دو مکانسیم بکار گرفته شده است.نوعی از کمپرسورها را با استفاده از انرژی الکتریکی ،روتور بکارافتاده و با کوپل شدن با سایر قطعات مکانیکی کمپرسور،پیستون به حرکت درآمده،وگازراازیک مسیربه داخل سیلندرمکیده و پس از آنکه فشار لازم را به گاز واردآورده،آن را بدرون لوله رفت جاری می سازد.
نوع دیگر کمپرسور ها فاقد میل لنگ وپیستون بوده وخود روتور درحال چرخشی (بواسطه فرم خاصی که دارند)ازمسیر ورودی به سیلندر،گازرامکیده و وارد لوله رفت می سازد.این کمپرسورها،کمپرسورهای دورانی نامیده می شوند.در کولرهای گازی از خازن ویا دربعضی کولرها،از دوخازن بمنظور ایجاد گشتاور به هنگام راه اندازی کمپرسور استفاده می شود.
روش متداول به کارگیری خازن به این صورت است که یک خازن برایه راه اندازی موتور فن ویک خازن برایه راه اندازی کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد.حیطه عملکرد دما درترموستات کولرهای گازی نسبت به یخچال های خانگی قدری متفاوت است.
در یخچال عملکردترموستات بین ۱ ال ۷ درجه سانتی گراد است امااین دما ودرواقع حدود واکنش در ترموستات کولرگازی بین ۱۰الی۲۰درجه سانتی گراداست ازاین تفاوت گه بگذریم ،ساختمان ونحوه ی عملکرد هردو ترموستات یکی است.ازآن جا که موتورهای کولرگازی ،عموما چند سرعته است ،به منظور استفاده ازدورهای مختلف،ازیک کلید چندحالته استفاده می شود.ساختمان داخلی این کلید بسیار مشابه کلید پنکه سقفی است بااین تفاوقت که دراین کلید تنهاسرهای خروجی وجوددارد واین سرهای خروجی به سیم های رابط موتور فن متصل می
 شوند.تابلو برق کولرجایگاه ترموستات _کلید اصلی یا کلید قدرت کولروکاید چند وضعیتی است.البته بعضی از کولرها فاقد کلید قدرت می باشند.
ب_اجزاء مکانیکی
_اجزاء مکانیکی کولرگازی با اندک تفاوت عینا قطعات مکانیکی یخچال می باشد که از جمله می توان به قطعاتی مانندکمپرسور_کندانسور (رادیاتور)_اوپریتو_فیلتر(درایر)_پروانه کندانسور_پروانه اوپریتو _لوله کاپیلای (لوله مسی)_سینی زیر کولر_خروجی هوا_فیلتر خروجی هوا،اشاره کرد.در کولرهای گازی از دو پروانه استفاده می شود که عموما برروی یک شافت اصلی سوارشده اند یکی ازپروانه ها از مجرای ورودی،هوا رامکیده وباوزش آن به کندانسور،گرما را به محیط خارجی ساختمان می راند.پروانه دوم که به قسمت جلوی موتور فن متصل است هوا رااز مجرای ورودی مکیده وباوزش آن به اوپریتور،سرما راوارد ساختمان می سازد.
هوا جهت ورود به ساختمان از دریچه مخصوصی (که به خروجی هوا نامیده می شود)می گذرد به منظور ممانعت از ورود گرد و غبار وموارد مشابه به داخل ساختمان ،پشت خروجی هوا،فیلتر سیمی یا اسفنجی تعبیه می شود.
از آن جا که ممکن است براثر عدم تنظیم ترموستات ویا ازدیاد گاز شارژشده،اوپریتور ویا قسمتی از لوله برگشتی،دارای برفک شده ویا یخ ببندد ودر توقف کولر(هنگتم اتومات)براثر گرما،یخ ها ذوب شوند وآب حاصله از جدارهای کولرسر ریز نمایند،ترتیبی اتخاذ شده تا در صورتبروز حالت فوق آب به خارج ازکولرهدایت شود.این وظیفه برعهده سینی زیرکولراست.درگوشه ای از سینی ،لوله مخصوصی تعبیه شده که آب ایجاد شده از آن خارج می شودوبرای آن که از ربزش آب جلوگیری بعمل آید،عموما به لوله مذکور شیلنکی متصل می شود ویا با قرار دادن آن بر روی سطح زمین ازپراکنده شدن ذرات آب در محیط ممانعت بعمل می آید.سرما سازی در کولرگازی
در کولرگازی مانند یخچال گاز به مایع با افزایش فشار وسپس از سرمای ایجاد شده به هنگام تبدیل گازبه مایع به حالت گاز(بصورت فوران)برای رسیدن به هدف مورد نظر که همان خنک نمودن فضای داخل ساختمان است استفاده می شود.براثر کار کمپرسور ،گاز تحت فشارقرار گرفته (قدری گرم شده)و وارد لوله رفت می شود .برایه کاستن از دمای گاز تحت فشار قرار گرفته،آن را وارد کندانسور نموده وهوای که توسط پروانه کندانسور به آن می وزد،گرمای لوله ها که در واقع از گرمای گاز جاری درآن ها ایجاد شده را به خارج از محیط هدایت می کند.دراین مرحله گاز تا حدودی خنک می شود.پس کندانسور گاز از درایر عبور می کند تا رطوبت ویا رسوباتی راکه احتمالا از جداره های داخلی لوله کندانسور جدا شده از آن سلب شود.گاز خشک و تمیز پس از درایر وارد لوله مویی می شود.ازآن جا که سطح مقطع لوله مویی بسیار کمتر از سطح مقطع کندانسور و یا ورودی درایر است.گاز تحت فشار زیاد به حالت مایع تبدیل می شود.کمپرس کمپرسور گاز مایع رااز لوله مویی عبور داده ووارد اوپراتیور می کند.تفاوت سطح مقطع دو محیط (سطح مقطع لوله های اواپریتور بسیار از لوله مویی است)و گازجاری اجازه فوران داده و گاز درحال فوران سرما می کند.
سرما سطح اوپریتو را در اختیار گرفته و هوای که توسط پروانه از اوپریتور به آن برخورد می کند،این سرما راوارد محیط می سازد.فریون ۲۲ پس از اواپریتور به لوله برگشت کمپرسور باز می گردد تا مجدادا مسیر قبلی را طی می نماید.به این ترتیب و به تدریج سرمای ایجاد شده در اواپریتور،دمای محیط را تحت تاثیر قرار داده و محیط را معتدل و خنک می سازد.


عیب یا بی و تعمیر کولرگازی
بعضی از عیوب رایج و متداول هنگام نصب ویا راه انداری مجدد در کولرگاری به وجود آید که اکثر آنها بسیار ساده رفع عیب شده ودر بعضی از مواقع ممکن است نیاز به تعویض قطعات باشد در این قسمت سعی ما دراین بوده این عیوب را شناسایی کرده و عِلل ان را نوشته و چگونگی رفع عیوب آن بپردازیم.

عیب ۱_کولرروشن نمی شود
علت ۱.پریز برق ندارد ،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.
رفع عیب ۱.بابررسی برق واطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر با احتیاط جدا نموده و پس ازآن که دوشاخه را وارد پریز نمودید،توسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید .اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دوشاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که دربررسی دوشاخه ،عیب خاصی مشاهده نشده باشد. توضیحی در مورد عمر کولر گازیکولرهای گازی امروزی کارایی و قابلیت های بیشتری نسبت به مدل های قدیمی تر دارند و هر روز نیز بر قابلیت و توان انها افزوده می شود. گذر عمر در کولر های گازی درست همانند سایر تجهیزات و وسایل دیگر باعث افت توان و کیفیت انها می شود
طبق گزارشات انجمن مهندسین امریکایی در راستای علت خنک نکردن کولر گازی یک کولر گازی در سال اول 7 درصد ، سال دوم 5 درصد و در سال های بعد 2 درصد از کارایی خود را کم کم از دست می دهند و برق بیشتری هم مصرف می کنند. با یک برآرود کوتاه و اولیه می توان نتیجه گرفت کولر های گازی با عمر حدود 20 ساله بالغ بر 40 درصد و نزدیک با نیمی از قدرت خود را از دست می دهند و این درصورتی است که به خوبی کار نگهداری و تعمیراتکولر گازی انجام شده باشد

.................................................
آموزش نصب  کولرگازی

سیستم اینورتر در کولرگازی

                  تعمیر کولرگازی های تحت پوشش در تبریز

مطالب آموزشی تعمیرات کولرگازی

دانستنی های کولرگازی  

شارژگاز کولرگازی در تبریز 

انواع کمپرسور در کولرگازی

ایرادات استارت و خازن راه انداز در کولرگازی 

ریزش آب از پنل کولرگازی 

استفاده از پمپ خلا در شارژو راه اندازی کولرگازی

برفک یا یخ زدگی در کولرگازی   

کولر گازی در تبریز یکی از محصولات تهویه مطبوعاست که قابلیت سرمایش و گرمایش را دارد و در انواع و اشکال مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. کولرگازی ها از سیکل تبرید پیروی می کنند که اصلی ترین اجزای آن، کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور است. مبرد فریونی با ویژگی های خاص از داخل این سیکل بسته عبور میکند تا با تبادل حرارتی با محیط، سرمایش و گرمایش فضای کاربری را تامین کند. تبرید به منظور شرایط مناسب برای کاهش دمای یک مکان (یا یک ماده) نسبت به محیط آن صورت می گیرد و یا انتقال گرما از یک محیط با دمای پائین به یک محیط با دمای بالاتر. گرما از یک محیط با دمای بالاتر به یک محیط با دمای پائین تر به خودی خود انتقال می یابد و نیاز به عملیات خاصی نداریم ولی چنانچه بخواهیم عکس این را عمل را انجام دهیم حتما نیاز به کار داریم. در سیستم تبرید تراکمی مقداری گرما در اواپراتور جذب و مقداری گرما در کندانسور دفع می گردد.
تراکم گاز تا دمایی بالاتر از دمای تقطیر (در کمپرسور)تقطیر هم فشار و دفع گرما در محیط (در کندانسور)خفقان شامل افت فشار و دما (در شیر انبساط)تبخیر مایع مبرد به صورت هم دما و هم فشار و جذب گرما (در اواپراتور)
وسیله ای که این چرخه را درچنین مسیری طی کند، دستگاه سرد کننده و سیستمی که مواجه با چنین چرخه ای شود، سیستم سرد کنندگی تبرید می نامند. در هر سیستم تبرید هدف گرفتن بیشترین مقدار گرما از منبع سرد با صرف کمترین کار ممکن (کمترین مصرف انرژی) می باشد.
اجزای سیکل تبرید
کمپرسوردر کولرگازی: با مصرف انرژی الکتریکی، گاز مبرد را از اواپراتور مکش می کند و سپس آن را فشرده ساخته و وارد کندانسور می نماید. کمپرسور ها با توجه به ظرفیت و اقلیم و نوع دستگاه دارای انواع مختلفی هستند که در کولر گازی به طور معمول ار نوع روتاری، پیستونی و اسکرال مورد استفاده قرار می گیرد.
کندانسوردرکولرگازی: برای دفع گرمای جذب شده در اواپراتور و گرمای حاصل از تراکم مبرد در کمپرسور از کندانسور استفاده می شود.
شیر انبساط در کولرگازی : دستگاهی است که موجب کاهش فشار مبرد مایع و پایین آوردن دمای اشباع مبرد می شود.
اواپراتور: با جذب گرمای محیط که موجب تبخیر مبرد درداخل آن می شود، باعث می شود حرارت از محیط سرد و از محصولات موجود در محیط گرفته شود.
ظرفیت کولر گازی بر حسب Btu/hr بیان می شود که (British Thermal Unit) واحد اندازه گیری انرژی گرمایی در تاسیسات برودتی و حرارتی می باشد. در تعریف هر BTU میزان گرمایی است که دمای یک پوند آب را در فشار یک اتمسفر به میزان یک درجه از 60 درجه فارنهایت به 61 درجه فارنهایت برساند.
انواع کوار گازی در تبریز
کولر گازی  الجی پنجره ای در تبربز
مجموعه ای یک تکه می باشد که همه اجزای سیکل تبرید در آن قرار می گیرد و جزو ابتدایی ترین نوع کولرگازی است و به دلیل آنکه نیمی از دستگاه باید در محیط داخل و نیمی دیگر در محیط بیرون و در مجاورت هوای آزاد قرار می گیرد و معمولا در محل پنجره نصب می شود، به کولر گازی پنجره ای معروف هستند.
کولر گازی پرتابل در تبریز
ساختمانی کاملاً مشابه کولر گازی پنجره ای دارد، با این تفاوت که قابل حمل بوده و در محل خاصی نصب نمی شود. در همه این کولر ها باید هوای کندانسور از طریق لوله پلاستیکی قابل انعطاف به بیرون هدایت شود و موارد استفاده این دستگاه بیشتر در فضاهای کوچک و اتاقکها می باشد.
کولر گازی اسپلیت در تبریز
کولر گازی اسپلیت یک چرخه تبرید تراکمی را به دو قسمت تقسیم کرده و یک قسمت آن در داخل محیط ساختمان و دیگری در بیرون از ساختمان و در هوای آزاد نصب می شود. با این کار قسمت پر سرو صدای سیکل یعنی کمپرسور، به بیرون از محیط ساختمان منتقل شده و تنها قسمت اواپراتور که وجود آن در داخل محیط ضروری می باشد. در داخل قرار می گیرد.
انواع کوار گازی اسپلیت در تبریز
 سامسونگ اسپلیت دیواری (Wall Mounted)
تنوع ظرفیتی از 9000 تا 36000 BTU/h شامل می شوند و در بعضی مدل ها دارای کمپرسور اینورتر با کمترین میزان مصرف می باشند. در این نوع اسپلیت پنل داخلی یا همان اواپراتور بر روی دیوار نصب می شود و به همین دلیل به نام اسپلیت دیواری شناخته می شوند.
داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی (Duct) در تبریز
در نوع داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی، یونیت داخلی در داخل سقف کاذب قرار می گیرد و نیاز به یک سیستم کانال کشی برای توزیع هوای مطبوع می باشد. از مزایای این نوع اسپلیت عدم اشغال فضای دیوار، امکان تعبیه کویل آبگرم در یونیت داخلی و کم شدن تعداد کندانسور ها می باشد.
اسپلیت ایستاده (Standing)
کولر گازی اسپیلت اوجنرال ایستاده دارای دستگاه داخلی و بیرونی بوده و کاملا مشابه اسپیلت ساده می باشد. تنها تفاوت این سیستم با سیستم های دیگر در این است که طراحی دستگاه داخلی این سیستم، مخصوصا فن آن، برای فضاهای بزرگ مانند سالن ها، اداره جات و مساجد مناسب بوده و پرتاب باد این دستگاه بیشتر از دستگاههای قبلی می باشد.
انوع مختلفی از اسپلیت ایستاد درتبریز
ه ساخته می شود، در بعضی از انواع آن خروجی هوا دستگاه از نوع کانالی بوده و توزیع هوا توسط سیستم کانال می باشد و در برخی دیگر کمپرسور نیز در داخل دستگاه داخلی قرار می گیرد و دستگاه بیرونی فقط شامل کندانسور است.
ظاهراً این دستگاه شبیه یک یخچال یا کمد مرتفع می باشد و به دلیل ظاهر آن و ایستایی آن بر روی زمین آن را اسپلیت ایستاده یا کابینتی می نامند.
اسپلیت سقفی زمینی (Floor Ceiling) 
در اسپلیت سقفی زمینی یونیت داخلی هم بصورت زمینی کنار دیوار قرار بگیرد و هم بصورت خوابیده به سقف قابل نصب می باشد.
اسپلیت کاستی (Cassette) 
اسپلیت کاستی در داخل سقف کاذب قرار می کیرد و از وسط مکش و از چهار جهت دهش هوا دارد و معمولا دارای کاربری تجاری و اداری می باشد و برای مکان هایی دارای ارتفاع سقف بیشتر از حد معمول مورد استفاده قرار می گیرد .
سقفی دیواری (Wall Mounted Ceiling) 
همانند مدل های دیواری هستند فقط دریچه مکش آنها بصورت اریب طراحی شده است که می توان پنل داخلی را تا بالاترین حد ممکن به سقف نصب نمود.
کولر گازی مولتی پنل یا چند تکه (Multi Panel) 
کولر گازی مولتی پنل یک دستگاه بیرونی شامل کندانسور هوایی و کمپرسور و چند دستگاه داخلی از انوع مختلف ذکر شده می تواند وجود داشته باشد. تعداد دستگاه های داخلی از 2 تا حدود 100 عدد می تواند باشد.
سیستم هایی که دارای بیش از چهار پنل داخلی می باشند، معمولا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ی الکترونیکی، قابلیت کنترل و استفاده ی مجزای هر دستگاه داخلی، مانند یک دستگاه کاملاً مستقل را دارند که اصطلاحاً به آنها سیستمهای جریان مبرد متغییر (Variable Refrigerant Flow) یا VRF گفته می شود. 
........................................................................................................................................................................................
تعمیر و نصب کولرگازی در تبریز 
نصب کولرگازی الجی درتبریز
تعمیر کولرگازی الجی درتبریز
جابه جایی کولرگازی الجی درتبریز
شارژکولرگازی الجی درتبریز
تعمیر برد کولرگازی الجی در تبریز
سرویس کولرگازی الجی درتبریز
............................................................
نصب کوگاری سامسونگ درتبریز
سرویس کولرگازی سامسونگ درتبریز
تعمیر کولرگازی سامسونگ درتبریز
جابه جایی کولرگازی سامسونگ در تبریز
شارژ کولرگازی سامسونگ درتبریز
تعمیر برد کولرگازی سامسونگ درتبریز
............................................................
نصب کولرگازی اوجنرال درتبریز
تعمیر کولرگازی اوجنرال درتبریز
سرویس کولرگازی اوجنرال درتبریز
جابه جایی کولرگازی اوجنرال در تبریز
شارژکولرگاری اوجنرال درتبریز
تعمیر برد کولرگازی اوجنرال درتبریز
............................................................
تعمیر کولرگازی بوش درتبریز
نصب کولرگازی بوش درتبریز
شارژ کولرگازی بوش درتبریز
سرویس کولرگازی بوش درتبریز
جابه جایی کولرگازی بوش درتبریز
...........................................................

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر