تعمیر فروش و نصب در ب اتوماتیک در تبریز09147575228-33851468

تعمیر فروش و نصب در ب اتوماتیک در تبریز09147575228-33851468

905 0

تعمیر فروش و نصب در ب اتوماتیک در تبریز09147575228-33851468

ست کردن ریموت کرکره

 آموزش ست کردن ریموت کرکره برقی
 

برای کددهی ریموت به درب کرکره ای چه کاری باید انجام داد؟

اصولا ست کردن ریموت به درب های کرکره ای به 2صورت میباشد:

1-کددهی از طریق کلید لرن بر روی برد درب

2-کددهی ریموت از طریق دیپ سویچ های ریموت وبرد

1-کددهی از طریق کلید لرن بر روی برد درب

برای کد دهی ریموت به درب باید ابتدا درب برد رسیور را که اصولا کنار کرکره نصب است باز کرد.

و وقتی درب برد را باز کردید کلیدی به نام LERN و یا code راپیداکنیم

وبعد کلید را2 ثانیه فشار داده ورها کنید.یک چراغ LEDکوچکی در داخل برد روشن میشودو بعد کلید روی ریموت را 2ثانیه فشار داده و رها نمایید، چراغ LED روی برد شروع به چشمک زدن میکند و کد دهی ریموت را اعلام میکند.هرتعداد که ریموت داشتید میتوانید به همین طریق ریموت ها را به درب کد دهی نمایید. 
حذف ریموت ها 

اگر یک زمانی یکی از ریموت ها گم شد وشما میخواستید ریموتها را حذف کنید به این صورت عمل کنید:

کلید LERNبرروی برد فشار داده وبه مدت 10ثانیه نگه دارید.وبعد از10 ثانیه رها نمایید.در این صورت کلیه ریموت ها به درب حذف خواهندشد.برای کددهی دوباره مانند مراحل قبل عمل نمایید.

2-کددهی ریموت با استفاده از کلیدهای دیپ سویچ

این نوع ریموت اصولا در کرکرهای برقی موتور ساید کاربرد دارد.برای ست کردن این نوع ریموت به درب ابتدا باید درب ریموت را باز کرد.برای باز کردن ریموت باید از پشت ریموت پیچ های ریزی وجود دارد که با پیچ گوشتی ریز آن پیچ ها را باز کرد تا برد ریموت دیده شود.بر روی برد ریموت 8 عدد کلید ریز وجود دارد که به آنها دیپ سویچ گفته میشود،که هر کدام از آنها را میتوان در 3وضعیت تنظیم کرد(بالا-پایین-وسط).

برا ست کردن ریموت به درب،ابتدا باید دیپ سویچ ها که برروی برد قرار دارد به حالتی که تمایل داسشتید قراردهید و بعد دورباره همین ترتیبی که برای ریموت انجام دادید برروی برد درب هم انجام دهید.دراین صورت ریموت به درب کددهی میشه

حذف ریموت ها

برای حذف ریموت مورد نظر ریموت های که دارید دیپ سویچ های آن راتغییردهید

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر