مستر کدیا کد مادر تمام رسیور های مطرح جهان

مستر کدیا کد مادر تمام رسیور های مطرح جهان

42049 3

مستر کدیا کد مادر تمام رسیور های مطرح جهان

کدهای مادر رسیور دیجیتالی

مستر كد یا کد مادر تمامي رسيورهاي مطرح جهان به ترتيب حروف

شرکت ما درزمینه سیستم های حفاظتی و الکترونیکی  فعالیت  دارد 

 رمز مادر تمامی رسیور های پرمیوم اچ دی

Master code All Premium HD Product:

FINDER PREMIUM HD 7000: 3327 FINDER PREMIUM HD 8000: 3327 PREMIUM 12500: 2121 PREMIUM 12000: 2121 PREMIUM 14000:8899, 8888 PREMIUM 15000: 8899 , 8888 PREMIUM 16500: 9878 PREMIUM 10000: 2288 PREMIUM 11000: 2288 PREMIUM 23000: 3503 PREMIUM 25000: 8888 PREMIUM 27000: 8888 PREMIUM 2020 : 8888 PREMIUM 30000: 2288 TITANIUM 19000: 2288 TITANIUM 21000: 2288 Titanium 22000: 2288 titanium 24000: 8888 Titanium 26000: 8888 مستر کد  ایکسکروزر Xcruiser XDSR

250====== 1818 XDSR Pro====== 1250 XDSR 270====== 1407 XDSR 270HDMI==1407 XDSR 280HDMI=== 1407 XDSR 285HDMI=== 1407 XDSR 380HD===== 1407 XDSR 385HD===== 1407 XDSR 400HD===== 1407 XDSR 390HD===== 1407 XDSR 400HD===== 1407 XDSR 400HDplus=== 1407 XDSR 400HD nand== 1407 XDSR 420HD====== 1407 XDSR 600HD==== ==1407 XDSR 240pvr====== 8888 XDSR 260/265===== 1250 XDSR 350HD===== 5419 XDSR FTA MODELS======= 3328 or 06101 Spark 1100======== 1004 Spark 3000 Magic===== 2441

استرانگ STRONG STRONG 4663---3010 STRONG 61 XX---1004 STRONG 4400---1631 STRONG 4630---0325 STRONG 4610---1083 STRONG 4300---2007 STRONG 4669Z---0103 STRONG 60 XX---1004 STRONG 3720---1250 STRONG 4930 HD---0103 STRONG 3650---

قفل والدین و عدد2381 را وارد کرده و کد دلخواه رو وارد کنید. میدیااستار   mediastar 9876 3001 استارمکس  starmax 5689


A
Acc……………………..: 0786
Akai…………………….: 9009
Amstrad SilverLine…….: 3472
Amstrad CromLine…….: 0000
Ariza……………………: 0786, 3749, 1668
Asterix/Digibox…………..: 8175
Astra 3472……………….: 6789, 9876
Astrovox…………………: 1668, 1010
Aztech ………………….: 1004, 1111
Amstrad Silverline………..: 3472
Amstrad Cromline………….: 0000


B
Baff…………………….: 2142
Baftec 8008 Dragon………..: 1668
Benjamin…………………: 1004, 1250
Besat……………………: 8175
Bluejay………………….: 3742
Botek……………………: 5183
Botech 2000-2001 ci……….: 4200

C
Captive Works………………..: 9876
Citizen………………….: 7604
Cool-sat………………….: 0103

D
Daewoo…………………..: 8503
Digimaster 4100 FTA……….: 2606
Digimaster 4200 FTA……….: 2606
Digimaster 4300 CI………..: 2606
Digimaster 4400 CIP……….: 2606
Digital and QMax………….: 0325, 0867, 0876
Digital Telecom…………..: 0851, 1004, 3472
Digitel………………….: 0867, 0786
Dizipia………………….: 2142
Druck……………………: 1324, 1424, 1524, 1624
DV………………………: 8503
DWay…………………….: 8503

E
Echostar…………………: 7604, 2441, 3604
EchoStar…………………: 3453
EchoStar 2200-1200………..: 7604
EchoStar 2110…………….: 3453
Emtech/Jesspen……………: Menu, Installation OK, STB, OK, 9876
Euromax Em 5000/7000CI…….: 2142
Eurostar…………………: 9999
Euro Star………………..: 9949
EuroStar / UroBox…………: Menu Key, Enter 9999 And OK. Press 0000 And OK. Now Changed To 0000.

F
Fortec Star 5100PLUS………: 1010, 1668, 1002, 1111
Fortec Star LiFETIME………: 1010, 1012, 9966, 6699, 0000
FOrtec Star………………: 1002, 2228, 2002, 2004
Fortec Star 6000………….: 1002
Fortecstar Oneworld……….: 0914

G
Galaxis………………….: 9949
Galaxy…………………..: 9949
Golden Interstar………….: 2142
Goldmaster SAT-60100………: 3453
Goldmaster SAT-60500………: 3453
Goldmaster SAT-70500………: 3453
Goldmaster SAT-70700………: 3453
Goldmaster SAT-80100………: 3453
Goldmaster SAT-80300………: 3453
Goldmaster SAT-80500………: 3453
Goldmaster SAT-80700………: 3453
Goldmaster SAT-80900………: 3453
Goldmaster SAT-90200………: 3453
Goldmaster SAT-90400………: 3453
Goldmaster SAT-7200 FTA……: 2606
Goldmaster SAT-7300 CI…….: 2606
Goldmaster SAT-7400 CIM……: 2606
Goldmaster SAT-7800 PVR……: 2606
Goldmaster SAT-4150 FTA……: 2606
Goldmaster SAT-4100 FTA……: 2606
Goldmaster SAT-4800 PVR……: 2606
Goldmaster SAT-9200……….: 2606
Goldmaster SAT-9400 CI…….: 2606
Goldmaster SAT-9500 CIM……: 2606
Goldmaster SAT-9600 CIP……: 2606
Goldmaster SAT-9800 PVR……: 2606
Goldmaster SAT-9900 PVR……: 2606
Goldmaster SAT-8150 FTA……: 3141
Goldmaster SAT-8200 FTA……: 3141
Goldmaster SAT-8210……….: 3141
Goldmaster SAT-8300 CI…….: 3141
Goldmaster SAT-8350 CI…….: 3141
Goldmaster SAT-8400 CIM……: 3141
Goldmaster SAT-10200………: 3141-9247
Goldmaster SAT-10210………: 3141
Goldmaster SAT-11300 CI……: 9247
Goldmaster SAT-11400 CIM…..: 9247
Goldmaster SAT-15400 CIM…..: 9247
Goldmaster SAT-16000 ……..: 1600
Goldmaster SAT-16300………: 1600
Goldmaster SAT-16500………: 1600
Goldmaster SAT-17000………: 1700

H
Hivion-Hivision: Menu,Stb Information, Press 9876
Humax 5400 Master Code…….: Press the menu and go to installation menu and press red key & green key & yellow key & blue key & white key and 0 Now Pin code changed to 0000.
HUMAX F1-C1………………: Menu - status - STB Status - ok -press UP button at the Front panel - i - press the button contain ( ? ) press yellow button - exit now your Receiver return to 0000
Hyundai………………….: 0325, 6962
Hyundai 1100 MCOM…………: 1004

K
Kaon…………………….: Left to Right press Red, Green, Blue and Yellow buttons
Kaon…………………….: Press Yellow key, Enter 0000
Press Blue 2 times, Press Green 2 times, Press Red 2 times, Press Menu key.
Kaon…………………….: Yellow, Blue, Green, Menu
Kyoto……………………: 3453

L
Lazer……………………: 3141
Lorans…………………..: 1250

رمز مادر رسیور های آی استار ISTAR Master

Code ISTAR X60000-GPRS istar X25000 istar X4000MEGA istar X3500 istar X2200 istar X2100 istar X1500-MIN-3G istar X1000-MIN-3G istar X1100 istar X9900 Classic 8888 

 istar X30000 1G istar X30000Small istar X20000 9514 

 istar x30000mega istar X9900HD istar X20000 8mega istar X20000 4mega ISTAR x9900super 9876 

 ISTAR X40000 istar X4000 3327 

istar X33000-GPRS istar A700 888888 

 istar X2500 istar X2000 MEGA istar X2000 PLUS istar X1000 PLUS istar X1000 3606 

ISTAR X50000 5662 

istar X15000 9514 

مادر رسیور های آی استار ISTAR Master Code

رمز مادر رسیور های آی استار ISTAR Master Code

ISTAR X60000-GPRS

istar X25000

istar X4000MEGA 

istar X3500 

istar X2200 

istar X2100 

istar X1500-MIN-3G 

istar X1000-MIN-3G

istar X1100 

istar X9900 Classic 8888

istar X30000 1G 

istar X30000Small

istar X20000 9514

istar x30000mega 

istar X9900HD 

istar X20000 8mega 

istar X20000 4mega

ISTAR x9900super 9876

ISTAR X40000 

istar X4000 

istar X33000-GPRS 

istar A700 888888

istar X2500

istar X2000 MEGA

istar X2000 PLUS

istar X1000 PLUS  istar X1000 3606

ISTAR X50000 5662

istar X15000

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم14
مخالفم4
اکبر جدیدی  (شنبه 10 اردیبهشت 1401)
چرا کد وای مکس ۳۰۰۰نداره
پرسش
موافقم10
مخالفم7
محمدرضا سوری  (دوشنبه 16 خرداد 1401)
باسلام،،دستگاه کاون دارم،،کد مادرشو میخواستم،،کد ۴رقمی نیست ۶رقمی هست،،لطف میکنیدکدمادر دستگاه کاون که ۶رقمی هست روبه من بدهید...
پرسش
موافقم11
مخالفم1
حسینی  (شنبه 19 شهریور 1401)
بابت بازکردن قفل تشکرمیکنم
فاراد  (یک شنبه 24 مهر 1401)
با سلام ارادت مند
فاراد  (یک شنبه 24 مهر 1401)
با سلام ارادت مند
مدیریت  (شنبه 28 آبان 1401)
سلام خواهش
مدیریت  (شنبه 28 آبان 1401)
سلام خواهش