کابل دوربین مداربسته (در تبریز)

کابل دوربین مداربسته (در تبریز)

1399/4/24 150 0

کابل دوربین مداربسته (در تبریز)

شرح کابل های دوربین مداربسته

کابل های اصلی سیستم های جریان ضعیف را می توان به دو نوع کابل های با زوج تابیده و کابل های هم محور تقسیم بندی کرد. البته در دسته بندي دیگري مي توان کابل مقاوم در برابر
حریق آتش و کابل تغذیه ولتاژ پایین قطعات و تجهیزات این سیستم ها را دسته بندي کرد. کابل هم محور )Coaxial)
این کابلها در برابر عوامل محیطی مزاحم و مختل كننده مقاومت خوبی دارند و اجزای آن در شکل3 نشان داده
شده است.

شکل 3 -اجزای کابل کواکسیال
در آنتن تلویزیونها و سیستمهای دوربين مدار بسته از این نوع کابل استفاده میشود. دو نوع اصلی این کابلها
1 و RG6 ميباشد که تفاوت آنها در شكل زیر دیده میشود. دو نوع کانکتور )اتصال دهنده( جهت اتصال
RG95

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر