کابل دوربین مداربسته (در تبریز)

کابل دوربین مداربسته (در تبریز)

860 0

کابل دوربین مداربسته (در تبریز)

شرح کابل های دوربین مداربسته

کابل های اصلی سیستم های جریان ضعیف را می توان به دو نوع کابل های با زوج تابیده و کابل های هم محور تقسیم بندی کرد. البته در دسته بندي دیگري مي توان کابل مقاوم در برابر
حریق آتش و کابل تغذیه ولتاژ پایین قطعات و تجهیزات این سیستم ها را دسته بندي کرد. کابل هم محور )Coaxial)
این کابلها در برابر عوامل محیطی مزاحم و مختل كننده مقاومت خوبی دارند و اجزای آن در شکل نشان داده شده است.


شکل 3 -اجزای کابل کواکسیال
در آنتن تلویزیونها و سیستمهای دوربين مدار بسته از این نوع کابل استفاده میشود. دو نوع اصلی این کابلها
1 و RG6 ميباشد که تفاوت آنها در شكل زیر دیده میشود. دو نوع کانکتور )اتصال دهنده( جهت اتصال
RG95فروش کابل دوربین مداربسته در تبریز
سیم کشی دوربین مداربسته در تبریز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر