مرکز کنترل و برنامه ریزی وکاتالوگ جک فراز ،پروتیکو، یوروماتیک ، سیماران درب اتوماتیک درتبریز

مرکز کنترل و برنامه ریزی وکاتالوگ جک فراز ،پروتیکو، یوروماتیک ، سیماران درب اتوماتیک درتبریز

468 0

مرکز کنترل و برنامه ریزی وکاتالوگ جک فراز ،پروتیکو، یوروماتیک ، سیماران درب اتوماتیک درتبریز

مرکز چند کاره Q60/1A قابل نصب وبر روی درب های ،دولنگه و تک لنگه می باشد

تعمیرات درب اتوماتیک درتبریز نیاز به سواد و تجربه در زمینه الکترونیک ومکانیک دارد.

تعمیردرب اتوماتیک درتبریز نیاز به کاتالوگ خوانی دارد تا از تنظیمات کارخانه تولید کننده اطلاع داشته باشیم وطبق آن به تعمیر اتوماتیک درتبریز بپردازیم.

می توان توسط چهاردکمه A,B,C,D مدت ،قدرت و نحوه عملکرد جک ها را بنابر نیاز برنامه ریزی نمود.
دودکمه AوB بترتیب جهت زیاد کردن و کم کردن یا جهت تایید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها بکارمیروند.
تعریف منوها ،متغیرها و نحوه تغییر مقادیرها و نحوه عملکرد هرکدام
دکمهA:دکمه تعویض کلی منوها،که با هر بار فشار دادن دکمه یکی از ۵ زیر گزینه داخلی نمایش داده میشود.
۱.__
۲.PA
3.rA
4.dE
5.AS

۵.منوی AS :مهمترین وکاربردی ترین گزینه (اولویت قراردادیم)
_برنامه ریزی اتوماتیک دربهای دوموتوره :
a.دکمه A را چند بار بزنید تاAS را نشان دهد.
b.دکمه B را چند بار بزنید تا 2n را نشان دهد.
c.یک پالس start بدهید (با دکمه ریموت).موتور یک شروع بکار کرده و نمایشگرها n1 رانشان می دهند.
d.صبر کنید تا موتور یک حدود ۹۰ درصد راه خود را طی کند،سپس پالس start دوم (باریموت) را بدهید و سرعت موتور یک بصورت کاهش یافته درآمده و نمایشگر r1 را نشان میدهند.
e.وقتی باز شدن درب مربوط به موتور یک تکمیل شد،پالس سوم باعث توقف موتور یک و بلافاصله شروع بکار دو می شود.دراین حالت نمایشگرها ،n2 را نمایش میدهند.
f. بعد ازطی ۹۰ درصد از مسیرموتور دوم،پالس چهارم سرعت آن را کاهش داده و نمایشگرها r2 را نمایش می دهند.
g.پالس پنجم باعث توقف کامل موتور دوم شروع به محاسبه اختلاف زمانی باز و بسته شدن اتوماتیک دو لنگه توسط تایمر داخلی می شود می شود و نمایشگر tp را نشان می دهند و سپس شروع به شمارش ثانیه ها می کنند.
h.پالس بعدی را هرزمان که بدهید محاسبه این زمان متوقف شده وموتورها stop میکنند و با دادن پالس آخر مقادیر حاحفظه ذخیره می شوند.دراین مرحله باید به صورت خلاص درب های را به حالت بسته کامل ببرید.
...................................................
پیام های معمولی یا خطای مرکز
مرکز کنترل Q60/A1 دارای این قابلیت می باشد که پیامهای را جهت اطلاع کاربر اعلام می کند،یادرصورت بروز مشکل یا خطایی در کل سیستم یا سیم بندی آن ،قبل از شروع به کار، آنها را تست کرده و کاربرد راازوجود خطا مطلع می نماید.پیامهای متدوال سیستم از قرار زیر است:
tA:مانعی بین دید دو چشم که درمد بازوصل شدهاند،وجود دارد یا چشمها طوری قرار دارند که قادر به دیدن یکدیگرنیستند.المانهای متصل به ترمینالهای 4_8 8_9 دربرد چک شود.
tc:مانعی بین دو چشم که درمد بسته وصل شده اند ،وجود دارد چشمها طوری قرار دارند که یادر به دیدن یکدیگر نیستند یا چشمی معیبوب ویا سیم آن قطع باشد.
St:فرمانی باعث رفتن سیستم در مدstopشده است یا جایی اتصال یا قطعی دارید.(مثلا قطعی جمپر۲و۸)
PE:مرکز درمد پیاده رو میباشد یا اتصالی باعث رفتن مرکز به این مدشده است.(مثلا اتصالی ترمینال7به 8)
GO:مرکز در مد start می باشد یا اتصالی باعث رفتن به این مد شده است.(مثلا اتصالی کلید سلکتور)پایه nc بجای no بسته شده است .مرکز ازجایی فرمان دائم می گیرد.المانها متصل به ترمینال یک در برد مشکل.
_ _ مد معمولی جهت دریافت فرامین و بدون خطا
n1:تست موتور ۱ خطا دارد یا سیم هایش بد متصل شدهاند یا قطعی دارند.احتمال سوختن رله ها،ترایک ها،اپتوکوپلرها،اپتوتریاکها یا فیوزهای مربوط به موتور یک وجوددارد یا علی الخصوص ULN2003 سوخته است.
n2:تست موتور ۲ خطا دارد یا سیم هایش بد متصل شده اند یا قطعی دارند.
nr:تست هر دو موتور خطا دارد یا سیم هایشان بد متصل شده اند یا قطعی دارند.
AP:جکها درحال بسته شدن می باشند.
CH:جکها درحال باز شون می باشند.
tp:مرکز کنترل درزمان سپری شدن و باز شدن در مد اتوماتیک قرار دارد.
EF:تست اولیه چشمهای الکترونیک خطا دارد.چشمی به مدار وصل نیست و جمپرهای ۳به۹ و۴ به ۸ زدهاید ولی p8 را no نکرده اید.
FH:هر دو جفت چشمهای مد باز ومد بسته مانع دید یا اشکال سیم کشی دارند.
F11:جمپر ۳به ۹،چشمهای الکترونیکی که در مد باز سیم بندی شده اند.وصل نشده است.
FA:Limit Switch in opening phase (جهت موتور Mover یا Cat)

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر