فروش و نصب دزدگیراماکن فایروال درتبریز

فروش و نصب دزدگیراماکن فایروال درتبریز

715 0

فروش و نصب دزدگیراماکن فایروال درتبریز

نصب و فروش دزدگیر اماکن فایروال درتبریز

امکانات دزدگیر فایروال

چطور دستگاه دزدگیر اماکن فایروال را پارتیشن بندی کنم؟

حالت پارتیشن بندی در دزدگیر اماکن یک قابلیت است که میتوانید دزدگیر را برای دو نقطه مستقل فعال نماید،به طور مثال شما میخواهید زمانی که در منزل هستید ،انباری آپارتمان را که در پارکینگ است را فعال نمایید،در این صورت باید از قابلیت پارتیشن بندی دزدگیر استفاده نمایید.
پارتیشن بندی یکی از قابلیت های کلیدی دزدگیر در استفاده حداکثری در قابلیت های دزدگیر است.
دستگاه دزدگیر فایروال قابلیت پارتیشن بندی را نیز پشتیبانی می کند،برای استفاده از قابلیت پارتیشن بندی باید با توجه به راهنمایی موجود در دفترچه دزدگیر ،سنسور های انباری (یا محل خاص مورد نظر برای پارتیشن بندی) را به زون هایی ببندید که در حالت نیمه فعال اکتیو میشوند .در این صورت با زدن دکمه نیمه فعال فقط سنسورهای انباری فعال خواهند شد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر