دلایل وکیوم کردن کولرگازی

دلایل وکیوم کردن کولرگازی

1400/9/27 33 0

دلایل وکیوم کردن کولرگازی

وکیومکردن کولرگازی درتبریز

هدف تخلیه سیستم یا وکیوم:

1.خارج کردن هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر

2.خارج کردن رطوبت موجود درسیستم

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر