آیفون تصویری کوماکس تابا  درتبریز

آیفون تصویری کوماکس تابا درتبریز

326 0

آیفون تصویری کوماکس تابا درتبریز

تعمیرات آیفون تصویری کوماکس تابا سوزوکی درتبریز

در روزگاران نه چندان دور مردم براي در زدن و آگاه كردن صاحبخانه از شيوههاي سنتي استفاده مي كردند.صاحبخانه نیز هيچ گونه تصويري با فرد بیرون از منزل و پشت در نداشت. تنها راه حل تشخيص فرد پشت در براي افراد داخل منزل به كار بردن كوبه وحلقه بود. كوبه و حلقه براي در زدن استفاده ميشد و دو صداي متفاوت بم و زير داشت. وقتي مردي از كوبه براي در زدن استفاده مي كرد افراد داخل منزل متوجه ميشدند كه فرد پشت در مرد است، بنابراين يك مرد براي باز كردن در اقدام مي كرد و به همين صورت وقتي خانمي از حلقه استفاده مي كرد يك زن براي باز كردن در قدم بر ميداشت. اگر آنها تصوير شخص پشت در را ميديدند نيازي به درست كردن كوبه و حلقه نبود. با گذشت زمان زنگ اخبار به جاي كوبه و حلقه استفاده شد و بعد از آن دربازکن صوتي جاي زنگ اخبار را گرفت.

عیوب رايج دربازكنهاي تصويري

عیب علت ولتاژ DC منبع تغذيه راچك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ پنل  خاموش است. به پنل نيز ميرسد. هيچ واحدي در را باز نمي كند. ولتاژ AC منبع تغذيه را چك كنيد. از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد. پنل را بررسي كنيد.

اگر با اتصال L1 بهL2 قفل عمل مي كند، رله دربازكن برد تصوير تمام واحدها موج دار است. مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است. خازن صافي منبع تغذيه نشتي پيدا كرده و بايد تعويض شود. صدا نداريم، زنگ نميخورد و قفل هم عمل نمي كند. قطعي در سيم شماره يك. سيم شماره 2 در پنل قطعي دارد. صداي همه واحدها نويز دارد. مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است. ميكروفن پنل خراب است. پنل سوت مي كشد. ميكروفن از جاي خود خارج شده يا شل شده است. صداي همه واحدها از پنل به داخل ضعيف يا قطع است. ميكروفن پنل خراب است. اشكال در برد پنل. صدا از داخل به پنل ضعيف يا قطع است. اشكال در برد پنل. اشکال در بلندگوی پنل. تمام واحدها يكسره زنگ ميخورد. اشكال در برد پنل )ديود زنر 10 ولتي سوخته است.( ارتباط صوتي برقرار اما تصوير تمام واحدها قطع است. سيم شماره 4 قطعي دارد. اشكال در دوربين پنل است. روي تصوير تمام واحدها خطوط عمودي داريم. اشكال در دوربين پنل است . تصوير تمام واحدها برفك و نويز شديد دارد. اشكال در دوربين پنل است . كيفيت تصوير همه واحدها نويز دارد و تار است. استفاده از سوئيچر تك درباالتر از 4 واحد. )سيم توصيه شده:6/0 فویل دار(. استفاده از سيم كشي نازك قديمي پنل. استفاده از خروجي DC به جاي AC براي قفل و المپهاي با باز كردن در، تصوير براي لحظه اي جمع ميشود. صفحه نمايش خاموش است. كليد off /on در حالت off و خاموش است. تغذيه صفحه نمايش سوخته است. گوشي يك صفحه نمايش سوت مي‏كشد. ميكروفن از جاي خود خارج شده يا لق شده است.

امروزه دربازکنهاي تصويري در مدلهاي مختلف با امكانات متنوع به سادگي تصوير و صداي افراد بيرون منزل )پشت در( را به صاحب خانه ارائه ميدهد و حتي قابليتهاي ديگري نظير ضبط تصوير مراجعه كنندگان را براي صاحب اين امكانات به ارمغان آورده است. دربازکنهای صوتی فقط برای خبردهی و انتقال صدا و در بازکن کاربرد دارد بعضی از انواع این دربازکن ساده، مجهز به ارتباط داخلی طبقات و اینترکام است دربازکن صوتی معمولی دربازکنهای تصویری، عالوه بر انتقال صدا قابلیت انتقال تصویر به صورت سیاه ـ سفید یا رنگی نیز دارد. این دربازکنها از نظر انتقال تصویر در دو نوع آنالوگ و دیجیتال متداول است. 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر