دوربین مدادبسته  نونیم no name درتبریز

دوربین مدادبسته نونیم no name درتبریز

359 0

دوربین مدادبسته نونیم no name درتبریز

فروش دوربین noname درتبریز

دوربین های بدون برند از نظر کیفیت الزاما کیفیت کمی ندارند. 

بسیاری از برندهایی که در ایران از شهرت نسبی خاصی برخوردار شده اند در واقع دوربین های بدون برندی بوده اند که به سفارش شرکت وارد کننده خارج از ایران یا داخل ایران به نامی خاص برند گذاری  و  بسته بندی  وگارانتی  می شوند

 انتخاب قطعات الکترونیکی

بسته بندی 

خدمات وگارانتی  

تعیین کننده کیفیت و قیمت  دوربین مداربسته می شود

پس این دوربین ها می توانند هم رده بسیاری از برندهای دوربین مداربسته باشند.

مزیت اصلی استفاده از این دوربین ها هزینه های کمتر آنهاست. 

معمولا بازار دوربین های بدون نام یا no name کمتر درگیر رویه های هزینه بر مانند تبلیغات است پس این محصولات با قیمتی به مراتب کمتر به دست مشتری یا پخش کننده جزء می رسند. 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر